Zielona Dolinka

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Myśliborzu rozpoczęło działalność 1 września 1988 roku. Pierwszym dyrektorem przedszkola była Pani Weronika Plikus, która jednocześnie była organizatorem nowo otwartej placówki. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia. W latach 1996 – 2001 funkcję dyrektora przedszkola objęła Pani Zofia Grzeszczak. Od 1 września 2001 roku kierownictwo nad placówką objęła Pani Marzena Gerwatowska.

Historia

Od 12 czerwca 2003 roku przedszkole nosi imię „Zielona Dolinka”, wyłonione na podstawie konkursu przeprowadzonego wśród dzieci i rodziców.

W okresie od 29 maja 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku przedszkole realizowało ogólnopolski program „Kraina Dzieci w Europie”, którego celem było przygotowanie dzieci, rodziców oraz pracowników do integracji z Unią Europejską. W tym czasie placówka nawiązała kontakt z przedszkolem włoskim z miejscowości Striano. Za wzorową realizację programu na międzynarodowej konferencji w Warszawie otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci dyplomu, podziękowania oraz jedną z 12 statuetek „Złota Gwiazda Europy”. Również dyrektor przedszkola Marzena Gerwatowska otrzymała dyplom oraz medal „Złota Gwiazda Europy” za najlepszy scenariusz programu.

Z dniem 1 września 2004 roku placówka przystąpiła do kolejnego ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”, którego realizacja rozwijała u dzieci optymizm i poczucie własnej wartości, ponadto umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, jak również rozwijała zainteresowania i talenty. Główne założenia programu wciąż istnieją w pracy naszej placówki, która jednocześnie zdobyła wielu „Optymistycznych” partnerów (przedszkola realizujące program) w całej Polsce.

23 kwietnia 2005 roku, dyrektor przedszkola, na specjalne zaproszenie, uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w Gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, pod hasłem „Przyszłość Edukacji”, gdzie podniesiono wagę placówki oświatowej jako szkoły zarządzającej wiedzą.

W grudniu 2003 roku przystąpiliśmy do programu „Zachodniopomorska Placówka Jakości”. I tak w czerwcu 2006 roku, po trzech latach ciężkiej pracy, z rąk ówczesnego Kuratora Oświaty Pana Jerzego Kotlęgi, placówka otrzymała certyfikat oraz zaszczytny tytuł „Zachodniopomorskiej Placówki Jakości” jako wyróżniającej się wśród innych na terenie naszego województwa.

2005 rok to również nawiązanie współpracy z niemieckim przedszkolem partnerskim z miejscowości Neuhardenberg. W ramach tej współpracy odbywają się cykliczne spotkania dzieci oraz pracowników obu placówek. Spotkania te bogate są w wymianę doświadczeń z pracy pedagogicznej, obopólne odwiedziny dzieci na określone okazje, wspólne projekty wspierające indywidualne kontakty, aby dzieci poznały i lepiej rozumiały inną kulturę oraz przezwyciężały bariery językowe.

Rok 2010 – objęcie przedszkola patronatem myśliborskiej filii pogotowia ratunkowego w ramach innowacyjnego programu „Mały Ratownik”. Poprzez systematyczne, cykliczne spotkania z dziećmi na terenie naszej placówki, ratownicy medyczni uczą najmłodszych procedur związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

W roku 2012 placówka realizowała program „Z delfinkiem WOPR-usiem jest bezpiecznie”. Instruktorzy WOPR poprzez delfinka WOPR-usia wprowadzili dzieci w świat bez niebezpieczeństw. Pomagali maluchom zrozumieć, czego powinny unikać i jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia na wodzie i w jej pobliżu. Akcję prowadzono w 10 województwach.

W 2015 roku przedszkole rozpoczęło realizację innowacji pedagogicznej pod nazwą „ Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca, czyli tropami edukacji daltońskiej”. Innowacja oparta jest na założeniach pedagogiki daltońskiej odwołującej się do zdolności twórczych dziecka i nauczyciela. To dobra edukacja, tworząca pełen wyzwań klimat do nauki, w którym dzieci biorą na siebie część odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

Kontynuując założenia wspomnianych programów, przedszkole jest placówką czynnie uczestniczącą w życiu środowiska lokalnego, społeczności naszej gminy (liczny udział w konkursach, festynach, imprezach kulturalnych) jak również dostarcza wiedzy, umiejętności i pozytywnych wrażeń poprzez liczne wycieczki w ciekawe miejsca poza terenem naszej gminy.

Organem prowadzącym przedszkole „Zielona Dolinka” jest Gmina Myślibórz.

Poznaj nasz personel

Wszyscy pracownicy bardzo dobrze są przeszkoleni i mają duże doświadczenie z pracą z dziećmi.

marzena
Dyrektor Przedszkola