Klauzula informacyjna Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu, dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” adres: ul. Lipowa 18 b, 74-300 Myślibórz.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Szybowski, e-mail: szybowski@pgksa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zleconych przez Burmistrza Myśliborza, jako organu reprezentującego samorząd Miasta i Gminy Myślibórz – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 Ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane będzie Urząd Miejski w Myśliborzu.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 8. W zakresie, którego nie dotyczą przepisy, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSZKOLA

Archiwum

Kalendarz

Lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031