W związku z zaistniałą sytuacją: drastyczny przyrost dobowy zachorowań na COVID-19 w Polsce oraz pojawieniem się osób chorych w naszym mieście, jak również pojawienie się Myśliborza na mapie Strefy Żółtej,

od poniedziałku, czyli od 12.10.2020 r. ograniczamy do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich na placówce tzn. do przedszkola będą mogły wejść osoby związane wyłącznie z realizacją zajęć z dziećmi oraz osoby w związku z załatwieniem sprawy służbowej, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: Dezynfekcja rąk, Dystans społeczny, Maseczka zakrywająca twarz, czyli usta i nos (DDM). Do przedszkola będzie mógł wejść rodzic tylko w ważnej sprawie dotyczącej dziecka lub w związku załatwieniem sprawy formalnej w sekretariacie placówki.

Zobowiązuję nauczycieli do ustalenia kontaktów z rodzicami w sposób umożliwiający bieżące przekazywanie informacji o dziecku oraz o pracy przedszkola.

Prosimy rodziców, aby od poniedziałku przyprowadzali dzieci najpóźniej do godz. 9.00 a odbierali nie wcześniej niż po godz. 14.00 (jest to czas realizacji podstawy programowej). Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje wyjątkowe i nieprzewidziane, wówczas czas przyprowadzenia i odbioru dziecka danego dnia zostanie ustalony indywidualnie z rodzicem. W godzinach od 9.00 do 14.00 przedszkole będzie zamknięte.

Od poniedziałku prosimy rodziców o pożegnanie się z dzieckiem przy wejściu do przedszkola. Wyznaczony pracownik placówki będzie odbierał dziecko, rozbierał w szatni i za rączkę zaprowadzał do jego grupy. W ten sam sposób dzieci będą odbierane. Pracownik placówki sprowadzi dziecko, ubierze i przekaże rodzicom (rodzice nie wchodzą na teren przedszkola).

Od początku roku szkolnego ograniczenia dla osób z zewnątrz, w przeciwieństwie do innych placówek tego samego typu w Polsce, wprowadzane były u nas etapami. Ze względu na najmłodsze dzieci (3-latki), dla których pierwsze dni września były w ogóle pierwszymi dniami w nowej placówce, wśród nowych, obcych dla nich osób, a co za tym idzie czasem trudnym dla dzieci i rodziców, miesiąc wrzesień był czasem przeznaczonym na adaptację (rodzic mógł wejść z dzieckiem do przedszkola). W październiku wprowadziliśmy zalecenie, iż rodzic może wejść na placówkę już tylko do części wspólnej, czyli do szatni.

Od 12 października jesteśmy zmuszeni w związku z zaistniałą sytuacją w kraju (j.w.) wprowadzić całkowite ograniczenie co do przebywania rodziców na placówce. Niestety jest nam bardzo przykro, że na tę decyzję wpłynął również fakt, iż kilkoro rodziców świadomie nie stosuje się do naszych zaleceń, które są jednoznaczne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Oświaty, pomimo uwag ze strony pracowników przedszkola, przeprowadzonych rozmów z wychowawcami danej grupy a nawet dyrektorem.

Prosimy bardzo mocno rodziców naszych wychowanków o wyrozumiałość oraz o zrozumienie, gdyż chodzi nam wyłącznie o dobro i zdrowie Waszych dzieci, jak również zdrowie pracowników przedszkola aby w jak najlepszy sposób mogli opiekować się Państwa dziećmi, tym bardziej, iż niektórzy z nas obciążeni są chorobami współistniejącymi.

Z poważaniem dyrektor przedszkola;

Marzena Gerwatowska

Skomentuj