ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

Dzień dobry, w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, poniżej przedstawiam listę dzieci uprawnionych do opieki w przedszkolu podczas zamknięcia żłobków i przedszkoli do 11 kwietnia 2021 roku: Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek: 1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) rodziców dzieci, którzy: […]

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (trwają prace legislacyjne związane z przedłużeniem terminu spisu do końca września br.). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające […]