Wycieczka do rezerwatu DŁUGOGÓRY…

WIEWIÓRECZKI i MISIE w Rezerwacie Przyrody DŁUGOGÓRY…
Rezerwat przyrody „Długogóry” – rezerwat krajobrazowy w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Myślibórz i leśnictwie Chłopowo.
Celem ochrony jest zachowanie naturalnego krajobrazu moreny czołowej z licznymi głazami narzutowymi zespołu leśnego żyznej buczyny pomorskiej Melico-Fagetum, oczek wodnych z roślinnością wodną i bagienną, ochrona cennych stanowisk chronionych roślin nasiennych i mszaków: cienistki trójkątnej, trzcinnika prostego i cisa pospolitego oraz zwierząt: żółwia błotnego, bociana czarnego czy też brodźca leśnego.