Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy…. Dzień KROPKI w przedszkolu obchodziły wszystkie grupy…