PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA …

Poniżej przedstawiamy do zapoznania się oraz wnikliwej analizy zestaw procedur, które będą obowiązywały w naszym przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r., czyli od czasu uruchomienia pracy przedszkola dla naszych wychowanków. 

Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 (1)-1

WAŻNE !!!

Rodzice dzieci zadeklarowanych do uczęszczania do przedszkola od dnia 25 maja 2020 r. zobowiązani są do wypełnienia OŚWIADCZENIA (druk poniżej), oraz odesłanie go drogą e-mailową na adres przedszkola: pp1.zieldol@wp.pl do dnia 22 maja 2020 r. (piątek).

Oświadczenie rodzica

Skomentuj