PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA

SZCZECIN… Kadra z „Zielonej Dolinki” w osobach: dyrektor przedszkola, Pani Edytka oraz Pani Ania uczestniczyły w szkoleniu, które odbywało się w jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Szkolenie dotyczyło PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI, na którym poznałyśmy szereg zabaw i ćwiczeń z programowania do wykorzystania w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Same przy tym świetnie się bawiąc, gdyż były to zajęcia warsztatowe z naszym znanym już OZOBOTEM