Ubezpieczenie NW dzieci…

Ponieważ od tego roku dzieci nie będą już ubezpieczane w przedszkolu, poniżej przedstawiam propozycje ubezpieczenia do wyboru przez rodzica. Zaznaczam, że wybór ubezpieczenia z poniższych propozycji nie jest obowiązkowe, rodzic może ubezpieczyć dziecko w dowolnym miejscu.

  1. COMPENSA Grupowe   https://szkola.compensa.pl

KOD :  040890  do wpisania przez RODZICA

WARUNKI UBEZPIECZENIA:

Przedszkole nr 1 Myślibórz grupowe kod 040890

2.  COMPENSA link do umieszczenia na stronie ubezpieczenie indywidualne

http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=8fcc44b4-bc08-4665-bc8c-d2b49f44da21

WARUNKI UBEZPIECZENIA:

Indywidualne Compensa

3. WIENER  link do umieszczenia na stronie  ubezpieczenie indywidualne

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczone-dziecko/r/20421

WARUNKI UBEZPIECZENIA:

WIENER indywidualne (2)

Jednocześnie informuję, iż dzieci , które uczęszczały do naszego przedszkola w roku ubiegłym, objęte są ubezpieczeniem od Nieszczęśliwych Wypadków do dnia 12 września 2020 roku.

Skomentuj