INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH:

W związku, iż zaplanowana przez przedszkole prelekcja dla rodziców nie może się odbyć ze względów panującej pandemii COVID-19, na stronie naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: www.pppmysliborz.szkolnastrona.pl udostępniona jest INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECI KOŃCZĄCYCH ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE.

Skomentuj