Konkurs Walentynkowy…

REGULAMIN KONKURSÓW Z OKAZJI DNIA ŚWIĘTEGO WALENTEGO

 1. Organizatorem konkursów jest Urząd Miejski w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74 -300 Myślibórz. Współorganizatorami: Muzeum Pojezierza Myśliborskiego oraz Radio PLUS Lipiany.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. W konkursie mogą brać udział osoby będące mieszkańcami Gminy Myślibórz.
 4. Konkurs dla najmłodszych – uczestnikami mogą być dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1- 3 szkół podstawowych – KARTKA WALENTYNKOWA.
 5. Kartkę wykonaną techniką dowolną należy przesłać na adres um@mysliborz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2021 roku do godziny 12.00.
 6. wiadomość email ze zdjęciem kartki w formacie jpg musi zawierać imię i nazwisko autora, klasę szkoły podstawowej lub nazwę grupy przedszkolnej i nazwy przedszkola oraz numer kontaktowy,
 7. Konkurs „Kocham swoją Walentynkę za…”
 8. Należy w trzech zdaniach opisać za co kochasz swoją Walentynkę i przesłać na adres um@mysliborz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2021 roku do godziny 12.00.
 9. Wiadomość email musi zawierać imię i nazwisko autora oraz numer kontaktowy
 10. Konkurs z Radiem PLUS Lipiany „Życzenia dla Mojej Walentynki”.
 11. konkurs polega na złożeniu na antenie Radia życzeń dla swojej Walentynki. Życzenia będzie można składać od poniedziałku (8 lutego) do czwartku (11lutego) w godzinach 16-18 pod numerem telefonu 512 765 378.
 12. życzenia będą emitowane na antenie Radia PLUS Lipiany w dniu 14 lutego 2021 roku od godziny 13.

III. Wyniki konkursów zostaną opublikowane w dniu 12 lutego roku po godzinie 16 na stronie www.mysliborz.pl.  Czekają atrakcyjne nagrody.

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Nadesłanie w terminie wiadomości email oznacza akceptację regulaminu konkursu i udostępnia swoje dane osobowe w celu ogłoszenia wyników na stronie internetowej www. mysliborz.pl oraz na antenie Radia PLUS Lipiany.
 3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora oraz upoważnionych przez Organizatora podmiotów. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora i/lub upoważnionych przez Organizatora podmiotów szkody.