Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa żywności do kuchni przedszkola.