ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ w Zielonej Dolince…