REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – KOMUNIKAT

W dniu 10 kwietnia 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie placówki listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2019 / 2020.

1 zgodnie z § 5 pkt 4 regulaminu rekrutacji – w związku z art. 20za ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, w terminie do 7 dni tj. do 18.04.2018 r.

od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

Proszę o dopełnienie tego obowiązku poprzez wypełnienie właściwego oświadczenia w siedzibie placówki.

Skomentuj